(4225) De mazen van de wet

MW portugalIn Nederland, Duitsland en Engeland geldt een leerplicht vanaf het vijfde levensjaar. In Portugal is men pas vanaf het zevende levensjaar leerplichtig zo blijkt uit mijn zoektocht op internet. Ik heb dit opgezocht, omdat ik verbaasd ben over het relatief grote aantal ‘leerplichtige’ kinderen dat ik in het vakantiedorp tegenkom. Zeker Nederlandse kinderen horen daar niet thuis gezien de Leerplichtwet en de rooster van de schoolvakanties 2016 – 2017.

Naast de reden dat het in het voorseizoen voordeliger is om op vakantie te gaan, was de afwezigheid van jeugd voor ons ook een voorname reden om eind mei begin juni op vakantie te gaan. Daarom verbaasd het ons zeer dat er zoveel kinderen met de leerplichtige leeftijd hier rond dartelen. Wij vragen ons af hoe het toch mogelijk is dat kinderen buiten de schoolvakanties om zich kunnen vermaken in een Portugees zwembad.

Ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment begin jaren 70 van de vorige eeuw een leerling uit mijn klas met een fles wijn bij ons aan de deur stond. Moeder was ‘s morgens al bij mij geweest en had voor haar kind vrij gevraagd voor een vakantie. Ik had de moeder moeten teleurstellen. Ik voelde me destijds tegenover het kind dat door haar moeder met die fles wijn naar mijn huisadres gestuurd was heel ongemakkelijk. Ik heb de wijn niet aangenomen en of de ouders en mijn leerling toch op vakantie zijn gegaan, kan ik me niet meer voor de geest halen. De leerling met de fles wijn in de hand staat echter nog duidelijk in mijn geheugen gegrift . . .

Als ik nu hier de Engelse, Portugese en Nederlandse kinderen zie rond dartelen vraag ik me af of al deze kinderen (al dan niet via een fles wijn) verlof hebben gekregen om de school te verzuimen of . . . of . . . dat de ouders een weg hebben gevonden om de mazen van de wet te vinden.

IMG_1294
FacebookTwitterGoogle+Delen

Comments are closed.