(4123) ‘Ik stem dit keer niet op de VVD’

Photobucket

‘Ik stem dit keer niet op de VVD’, hoorde ik laatst iemand zeggen. ‘Ze hebben de zaak beduveld’, werd er nog aan toegevoegd. Ook ik zal mijn stem deze keer NIET aan de VVD geven. Ze hebben de afgelopen periode de zaak verkwanseld. Samen gaan regeren met een van hun grootste tegenpolen, de Partij van de Arbeid, heeft veel, heel veel kwaad bloed bij mij gezet. Ik begrijp nog steeds niet dat men destijds met Samson en consorten in zee ging.

Sommige VVD-ministers hebben er ook echt een potje van gemaakt. Op het ministerie van Justitie zijn zelfs een flink aantal VVD-coryfeeën gesneuveld. Op datzelfde ministerie wil zelfs een kwart van alle ambtenaren weg. Bij het ministerie van Defensie is het al niet veel beter. Militairen en burgerpersoneel van Defensie hebben erg weinig vertrouwen in hun minister, de VVD-er Hennis. Een groot deel van het personeel wil daar ook al weg.

Als klap op de vuurpijl werd van de week bekend dat de VVD de traditie van de grootste integriteitsschenders te zijn, in ere houdt. Lees hier meer >>>>>

Tja . . . en nogal wat integriteitsschenders ontspringen de dans en gaan rustig verder met hun luxe leventje. Ja, ik begrijp die uitspraak wel die ik laatst hoorde: ‘Ik stem dit keer niet op de VVD.’

vvd

FacebookTwitterGoogle+Delen

Posted on februari 25th, 2017 by hc  |  Reacties staat uit voor (4123) ‘Ik stem dit keer niet op de VVD’

(4122) Kwakkelsenior en tsunami bejaarden

Photobucket

‘Kwakkelsenior klem na ziekbed’ en ‘Tsunami bejaarden overspoelt spoedeisende hulp ziekenhuizen’. Met dergelijke berichten werd van de week het probleem aangekaart.

Kwetsbare ouderen overbelasten de spoedeisende hulp in ziekenhuizen: een onhoudbare situatie volgens de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Brancheorganisatie Thuiszorg Nederland (BTN). Vorig jaar waren er 116.000 meer spoedgevallen onder kwetsbare ouderen dan in 2015 – een stijging van 16 procent, blijkt uit de meest recente cijfers.

Het gaat om ouderen die na een operatie worden ontslagen uit het ziekenhuis, maar naderhand niet terechtkunnen bij een verpleeghuis of thuiszorginstantie en thuis niet beschikken over de zorg die ze nodig hebben tijdens de herstelperiode. “Daardoor dienen ziekenhuizen nu als noodopvang. Dit kan niet eindeloos blijven duren”, aldus de NVZ-woordvoerder.

Tja . . . dat komt er van als een kabinet de ouderenzorg systematisch afbreekt. Men belooft nu wel weer gouden bergen, want het is verkiezingstijd. Maar voor mij geldt: Eerst zien en dan geloven.

De tsunami van hier boven zal nog wel erger worden bij ongewijzigd beleid, want mensen worden steeds ouder. Rond 2030 zal de levensverwachting de grens van 90 jaar passeren.
Lees hier meer >>>>>

Als . . . als . . . als ik 2030 nog zou mogen beleven dan ben ik 89. Ik hoop niet dat ik dan een kwakkelsenior ben en meegesleurd wordt in de tsunami van bejaarden.

bejaard10

Posted on februari 24th, 2017 by hc  |  Reacties staat uit voor (4122) Kwakkelsenior en tsunami bejaarden

(4121) ‘Sterfsubsidie’ voor koeien

Photobucket

Tijdens mijn rondleidingen door de gebouwen van de voormalige grootste mengvoederfabriek van West-Europa in onze woonplaats vragen bezoekers wel eens aan mij hoe het gekomen is dat het bedrijf leeg kwam te staan en omgebouwd is tot een Food- en Cultuurcentrum.

Wel daar lagen twee redenen  aan ten grondslag: er werd door de varkensboeren veel te veel mest geproduceerd en de prijs van het varkensvlees daalde aanzienlijk. Het gevolg laat zich raden. Veel varkensboeren kapten ermee.

Nu zijn de melkveehouders aan de beurt. Nederland moet snel veel koeien kwijt, om aan Europese milieueisen te voldoen. Er is teveel fosfaat en als we daaraan niet dit jaar iets doen volgt een boete van de EU. De oplossing: tienduizenden gezonde koeien doden. Vanaf begin deze week biedt de regering boeren die hun stal leegruimen 1200 euro per koe. De bedoeling is dat – liefst dit jaar – 60.000 koeien worden geëlimineerd.
Lees hier meer >>>>>

Tja . . . die Europese regels. Uit het artikel in Trouw maak ik op dat men aan allerlei zaken voorbijgaat, zoals drachtige koeien en twee boeren die plaatselijk samen het mestprobleem oplossen. Waarom kan men daar dan geen uitzondering voor maken, vragen boeren zich af. Zo blijkt maar weer dat de EU regels instelt en geen rekening houdt met plaatselijke situaties. Daarom ben ik het eens met Forum voor Democratie: De EU is grenzeloos uitgedijd en verworden tot een volstrekt ondemocratische moloch. Het is een achterhaald bestuursmodel; een kartel bovenop het kartel. Forum voor Democratie is van mening dat de EU onhervormbaar is en is daarom voorstander van een NEXIT.

Maar voorlopig zullen ONZE boeren het nog moeten doen met een ‘sterfsubsidie voor koeien’.

 koeien]
Maar . . . dinsdag bleek dat ‘de stoppot voor melkveeboeren’ na één dag al leeg was.

2017-02-21 17_16_25-Tips
 

Posted on februari 23rd, 2017 by hc  |  Reacties staat uit voor (4121) ‘Sterfsubsidie’ voor koeien

(4120) Opdreunen en van buiten leren

PhotobucketIk ben nog groot gebracht met het opdreunen van de tafeltjes, rijtjes van buiten leren met ezelsbruggetjes ( ‘t kofschip), topografie leren met een ‘blinde kaart’, rekenschriftjes vol pennen met staartdelingen en sommen met breuken, met MVDWOA (Mijnheer van Dalen wacht op antwoord), schriften vol met dictees en ga zo maar door. Ook op de ULO en zelfs later op de Kweekschool werd heel veel leerstof er in gestampt, van buiten geleerd. Kan me nog herinneren dat een leraar Aardrijkskunde voor het vierde leerjaar van de Kweekschool boekjes had ontwikkeld met leerstof die we tijdens het examen van buiten moesten kunnen opzeggen. Zelfs tijdens de pedagogieklessen werd van ons verlangd dat we de namen en de inzichten van pedagogen in de loop van de geschiedenis konden opdreunen en beschrijven. Wij hadden destijds veel parate kennis, weetjes en feiten tot onze beschikking. In die tijd hadden we nog nooit van de term dyslexie gehoord, laat staan hoe we dat probleem zouden moeten cancelen.

Tijdens de eerste jaren van mijn loopbaan heb ik de hierboven beschreven werkwijze nog in praktijk gebracht. Maar zo midden jaren 70 van de vorige eeuw is er al heel langzaam een kentering ingezet. Men vond ineens andere zaken belangrijker.

Momenteel wordt bij 15% van de schoolgaande jeugd dyslexie vastgesteld. Hoogleraar Anna Bosman van de Radboud Universiteit liet afgelopen duidelijk horen wat zij daar van vond. Volgens haar krijgen steeds meer kinderen ten onrechte het label dyslexie. Ze vraagt zichzelf af of dyslexie wel bestaat.

“Er wordt gewoon te weinig geoefend. Kinderen moeten de spellingregels goed in hun hoofd hebben. Bijvoorbeeld dat een g-klank voor een ‘t’ vrijwel altijd een ‘ch’ is en geen ‘g’.” In een van haar onderzoeken kregen vijftig leerlingen met dyscalculie (rekenblindheid) een intensieve rekentraining. Ze gingen in zes weken anderhalf jaar aan lesstof vooruit. Lees hier meer >>>>>

Tja . . . het reken- en taalonderwijs is al vele jaren achtereen achteruit gehold. De parate kennis bij aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en biologie staat op een zeer laag peil. Dus ik ben het wel met Anna Bosman eens. Terug naar het opdreunen en van buiten leren.

staartdeling

Posted on februari 22nd, 2017 by hc  |  Reacties staat uit voor (4120) Opdreunen en van buiten leren

(4119) Integratie vindt plaats onder de lakens

Photobucket

Uiteraard ging het ook weer over de politiek op zondagmiddag tijdens een verjaardagsfeestje. LINKS werd flink afgekraakt en RECHTS vond weerklank. Ik werd binnen een paar weken tijd voor de tweede keer opmerkzaam gemaakt op Forum voor Democratie van Thierry Baudet en Theo Hiddema. Deze laatste heb ik in november al eens ‘Een man naar mijn hart’ genoemd. Ik vond hem destijds als PVV-aanhanger zinvolle en verstandige taal uitslaan. Hiddema is inmiddels overgestapt naar de partij van Thierry Baudet. Mijn zwager vertelde me dat hij overwoog om op Forum voor Democratie te stemmen. Twee maanden geleden had een andere zwager iets dergelijks ook al tegen me gezegd.

Toen ik zondagmiddag thuis kwam ben ik meteen op onderzoek uitgegaan. De standpunten die ik tegenkwam op de website van Forum voor Democratie spraken me zeer aan:

* Wij gaan de elite vervangen en verslaan
* Justitie is een VVD propagandamachine geworden
* Openbreken van het partijkartel
* Direct stoppen met uitbreiden EU
* Radicale sanering overheid
* Drastische vereenvoudiging belastingstelsel
* Promoten Nederlandse geschiedenis & cultuur
* Grenscontroles invoeren
* Zwaardere straffen voor geweld- en zedendelicten
* Nederland beslist zelf wie wordt toegelaten
* Restrictief immigratiebeleid
* Bureaucratie in de zorg terugdringen
* Beperken invloed van zorgverzekeraars
Lees hier meer >>>>>

images

Ook op de Facebook-pagina staat geen onzin te lezen. Ik heb deze pagina geliket en heb al diverse zeer interessante standpunten langs zien komen.

En . . . tot mijn grote vreugde blijkt Theo Hiddema ook bij Forum voor Democratie een man naar mijn hart te zijn met zeer goede en to-the-point uitspraken. Zowel het partijprogramma als de uitspraken van Hiddema hebben mij aan het twijfelen gebracht met betrekking tot mijn keuze voor 15 maart a.s. Maar we hebben nog even de tijd.

Kijk en luister hier onder naar Theo Hiddema. Hij legt de vinger met uiterste precisie op de zere plekken met zijn onvergetelijk uitspraken, zoals bijvoorbeeld: ‘Integratie vindt plaats onder de lakens’.

Posted on februari 21st, 2017 by hc  |  Reacties staat uit voor (4119) Integratie vindt plaats onder de lakens

(4118) Bouncy bands

Photobucket

Kinderen hebben ontzettend veel energie en kunnen maar moeilijk stil zitten. Vooral als ze zich moeten concentreren in de klas. Maar een docente uit Arkansas heeft eigenlijk een héél simpele oplossing gevonden: Bouncy Bands.Het klinkt misschien wél ingewikkelder dan het is, maar: het is een elastiek die je onderaan aan de voorpoten van de tafel bevestigd. Zo kunnen kinderen tijdens het leren naar hartenlust bewegen, zonder te stoppen met lezen of rekenen, is het idee. De leerlingen van groep 6 docente Jennifer Merriman op de Gravette Public School hebben ze allemaal, mét effect.

Becky Rangel, voorlichtingsambtenaar van de Gravette Public Schools in Arkansas, bezocht de klas van Merriman. “Ik zag de leerlingen stil en rustig lezen, terwijl hun voeten heen en weer bewogen op het elastiek. Zo raakten ze de energie kwijt, die hen anders had afgeleid van hun schoolwerk.” Merriman vertelde Rangel dat in de korte tijd dat ze de Bouncy Bands gebruikte, het nu al een positief effect had op de concentratie van haar leerlingen.
Lees hier meer >>>>>

Tja . . . met een elastiek aan de poten van het tafeltje in de klas is wiebelen voortaan toegestaan. Misschien toch een oplossing voor al die ADHDérs in de klas – Bouncy bands

bb

Posted on februari 20th, 2017 by hc  |  Reacties staat uit voor (4118) Bouncy bands

(4117) ‘Als ze verliezen, is ‘t over’

Photobucket

PSV staat op de ranglijst 8 punten achter op de koploper. Om kampioen te worden moeten ze zelf alles winnen en hopen dat de koploper punten laat liggen. Daar de koploper tot op heden alles wint wordt de inhaalrace steeds moeilijker. Sinds de winterstop kijk ik steeds naar de wedstrijden van PSV met de gedachte ‘Als ze verliezen, is ‘t over’. Want bij verlies is de achterstand 11 punten en dat is een onoverbrugbare kloof.

Gisteravond stond de thuiswedstrijd tegen NEC op het programma. Op papier een wedstrijd die PSV in winst moet omzetten. De week er op mag PSV naar R’dam tegen de koploper. Die moet gewonnen worden, want als ze die verliezen, is ‘t over . . .

De wedstrijd:
In de eerste helft vergat PSV de wedstrijd op slot te gooien, daardoor kregen ze het in de tweede helft vanwege het zeer slordige spel nog moeilijk. Uiteindelijk won PSV toch nog met 3 – 1. De derde vloog er nog in toen we al op de trap stonden richting uitgang.

DSCF0998[1]

Posted on februari 19th, 2017 by hc  |  Reacties staat uit voor (4117) ‘Als ze verliezen, is ‘t over’

(4116) De politieke elite wikt en beschikt

Photobucket

Ik dacht, nou breekt m’n klomp, toen ik het bericht zag staan dat Fred Teeven voorgedragen werd als lid van Raad van State.

 Volgens Haagse bronnen is het de bedoeling dat Teeven (58 jaar) per 1 april aan de slag gaat in zijn nieuwe functie. Bij het hoge college van staat is onder meer een vacature omdat de partijgenoot van Teeven, Jan-Kees Wiebenga, dit jaar voorzitter is geworden van de Kiesraad. Teeven wordt staatsraad bij de afdeling advisering die de regering aanbevelingen doet op het gebied van wetgeving en bestuur. Lees hier meer >>>>>

Inmiddels is de benoeming vanwege een slechte communicatie uitgesteld.

De benoeming van oud-staatssecretaris Fred Teeven (VVD) tot lid van de Raad van State is uitgesteld. Tot wanneer precies is onduidelijk en het is niet uitgesloten dat van uitstel afstel komt.
Lees hier meer >>>>>

Uiteraard hebben de oppositie-partijen in de Tweede Kamer ook al om opheldering gevraagd.

Tja . . . de man die gedwongen werd om op te stappen als staatssecretaris voor Veiligheid en Justitie omdat hij er een enorme puinhoop van had gemaakt en die de Kamer verkeerd geïnformeerd had – in gewoon Nederlands heet dat liegen – wordt voorgedragen als lid van de Raad van State,de onafhankelijk adviseur van de regering over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land.

Dit is voor mij onbegrijpelijk. Zo helpen de heren politici elkaar dus aan een baantje, je reinste vriendjespolitiek.. Het is toch niet vreemd dat men geen vertrouwen meer heeft in de politiek. De politieke elite wikt en beschikt.

vriendjespolitiek

Posted on februari 18th, 2017 by hc  |  Reacties staat uit voor (4116) De politieke elite wikt en beschikt

(4115) Vier voetballertjes geroyeerd

Photobucket

Vier voetballertjes uit club gezet . . . omdat . . . ze te weinig loten verkochten. Het staat er echt, omdat ze te weinig loten verkochten.

Een voetballertje van tien jaar oud uit Bladel mag niet meer voetballen bij zijn club Bladella. Het jongetje heeft geen 25 lootjes, maar ‘slechts’ tien lootjes à 1 euro verkocht voor de jaarlijkse Nieuwjaarsloterij. De club bevestigt dat er nog drie jeugdspelertjes om die reden zijn geroyeerd. De club meldt dat een deel van de jeugdleden verplicht is om voor 25 euro lootjes te verkopen. Lees hier meer >>>>>

De moeder van een van de geroyeerde voetballertjes reageert: “De meeste ouders betalen gewoon om geen gezeur te hebben. Maar ik vind dat je als club gewoon blij moet zijn met elke euro. Nu komt het op mij over alsof hij een zwaar misdrijf heeft gepleegd.”

Haar zoontje is volgens zijn moeder erg aangedaan door het gebeuren. “Hij vindt het stom”, zegt ze. “Hij heeft twee dagen hoofdpijn gehad en moeten overgeven.” Afgelopen maandag was hij voor het laatst op de club. Of hij nu bij een andere club gaat voetballen, weet ze nog niet. “Nu heeft hij door heel het gebeuren even geen zin om te voetballen.”

Inkomsten genereren over de ruggen van de jeugdspelers. Incompetent bestuur. Kinderen gaan naar een voetbalclub om te voetballen en niet om de clubkas te spekken. Zielige vertoning om jeugdleden om een dergelijke reden te royeren.

voetbal21

Posted on februari 17th, 2017 by hc  |  Reacties staat uit voor (4115) Vier voetballertjes geroyeerd

(4114) Na-aperij en gouden bergen

Photobucket

De oproep van bekende Nederlanders in de Volkskrant van vorige week is een initiatief van PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher en is betaald door die partij. In de advertentie roepen de BN’ers Nederlanders op om ‘pal voor de beschaving te staan’ staan en zich los maken uit ‘de traditie van Brexit en Trump’. Premier Mark Rutte zei in zijn wekelijkse persconferentie dat hij het een sympathiek initiatief vindt. De VVD’er zei dat hij zijn recente advertentie beter vond. De premier wilde ook ‘oncomfortabele waarheden’ benoemen.  “Dit is een beetje een slap aftreksel van die brief.”
Lees hier meer >>>>>

Tja . . . ‘t is gewoon na-aperij.

De verkiezingscampagnes van alle partijen draaien inmiddels op volle toeren. Er gaat geen dag voorbij of we krijgen weer iets te horen of te lezen van een of meerdere partijen. Er worden ons gouden bergen beloofd.
= D66 en PvdA willen miljarden voor onderwijs: meer salaris voor leraar
=
VVD: 2 miljard voor verpleeghuizen
= Veiligheid is troetelkind in verkiezingsprogramma’s
=
 Hennis: 2,5 miljard extra voor defensie

Tja . . . het is verkiezingstijd. Tijd van de na-aperij en de gouden bergen.

goud

Posted on februari 16th, 2017 by hc  |  Reacties staat uit voor (4114) Na-aperij en gouden bergen